BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

mgr Barbara Wiśniewska

przyjmuje interesantów po ustnym lub telefonicznym uzgodnieniu - tel.89 646 24 68

poniedziałek   13.00- 14.00
czwartek           8.00 - 9.00

                      

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

 mgr Bożena Pawełczyk

przyjmuje interesantów po ustnym lub telefonicznym uzgodnieniu  tel. 89 646 24 68

od poniedziałku do piątku

od 13.00- 15.00