BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Struktura własnościowa i majątek

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z budżetem Gminy Miejskiej Ostróda.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie dysponuje powierzoną
 w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną Gminy Miejskiej Ostróda.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie nie posiada osobowości prawnej, a za jej zobowiązania odpowiada budżet Gminy Miejskiej Ostróda.

 

Data stworzenia : 2016.04.04       Autor : Administrator

Osoba udostępniająca na stronie :  Administrator            

 Data publikacji 2016.04.05