BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Ostróda, 13 maja 2019 r. 

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY – 1 etat

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY – 1 eta

Informacja o wynikach naboru na stanowisko główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY – 1 etat

Informacja o wynikach naboru na stanowisko główny księgowy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE: GŁÓWNY KSIĘGOWY – 1 etat

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  im. GUSTAWA GIZEWIUSZA  W OSTRÓDZIE
ul. OLSZTYŃSKA 7; 14-100 OSTRÓDA

 

 Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.)

 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE:

GŁÓWNY KSIĘGOWY – 1 etat