BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIU INFORMACJI

Osoby uprawniane do udzielania informacji

Dyrektor szkoły mgr  Barbara Wiśniewska 

 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00

Zastępca Dyrektora mgr  Bożena Pawełczyk 

 od poniedziałku do piątku w godzinach  8 .00 - 15.00 

 

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone
w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie
ul. Olsztyńska 7
14–100 Ostróda

Warunki korzystania z informacji wyjaśnia instrukcja