BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Witamy na naszej stronie BIP

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością naszej naszej placówki edukacyjnej.
Oficjalny adres szkoły :

http://sp2ostroda.pl/

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie z dnia 28 lutego 2014 r.o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2014/2015

Informacja dyrektora szkoły o rozpoczęciu rekrutacji i zasadach przyjmowania uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015

Informacja dyrektora szkoły o rozpoczęciu rekrutacji do oddziału przedszkolnego i kryteriach przyjmowania na rok szkolny 2014/2015.