BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Zarządzenie nr 25/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie Z dnia 20 lutego 2020 r

  • pdf ZARZĄDZENIE nr 25.pdf - Zarządzenie nr 25/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie Z dnia 20 lutego 2020 r w sprawie postepowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2020/2021, terminu składania wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego, klas pierwszych, oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie oraz terminu zakończenia postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego, klas pierwszych, oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

ZARZĄDZENIE nr 19/2017/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE

W SPRAWIE USTALENIA TERMINU:

 

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019, TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJECIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, KLAS  PIERWSZYCH ,ODDZIAŁÓW  SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Im. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE

 

TERMINU ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, KLAS  PIERWSZYCH ,ODDZIAŁÓW  SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Im. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE

 

 

Na podst.. art. 154, ust. 1 pkt 1 w zw. Z art.29 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U.  z 2017 r.poz. 59, z późn. zm.)  w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Ostróda zarządza się co następuje:

§1

Postępowanie rekrutacyjne w sprawie przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego, klas pierwszy ,oddziałów sportowych  w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostródzie,
ul. Olsztyńska7 w roku szkolnym 2018/2019 będzie prowadzone od dnia 01 marca 2018r.
do 13.04.2018r.

§2

Składanie wniosków o przyjęcie dzieci do oddziału przedszkolnego, klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostródzie, ul. Olsztyńska 7  w roku szkolnym 2018/2019 będzie prowadzone od dnia 01 marca 2018r. do 23 marca 2018r. Postępowanie rekrutacyjne
w sprawie przyjęcia dzieci do oddziałów sportowych będzie prowadzone od dnia 01.03.2018r. do dnia 15.03.2018r.

§3

         Zakończenie postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego, klas pierwszych ,oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza zostanie przeprowadzone w terminie do 08.06.2018r.