BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza  w Ostródzie jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 

  1. Aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie.
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) .
  3. Uchwały nr L/288/2010 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta Ostróda

Organem prowadzącym  szkołę  jest Gmina Miejska Ostróda

                                                                        bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska

Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

                                                                        www.ko.olsztyn.pl/

Statut

  • pdf STATUT - Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Decyzja o przekształceniu