BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Witamy na naszej stronie BIP 

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością naszej naszej placówki edukacyjnej.
Oficjalny adres szkoły :

http://sp2ostroda.edupage.org

Polityka Ochrony Danych Osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiej Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, że Administratorem Ochrony Danych jest  Szkoła Podstawowa nr 2 im Gustawa Gizewiusza , tel: 89 646 24 68,   a Inspektorem Ochrony Danych – Pan Jacek Pietrzyk,  tel: 89 642 94 30.

 

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie z dnia 28 lutego 2014 r.o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2014/2015

Informacja dyrektora szkoły o rozpoczęciu rekrutacji i zasadach przyjmowania uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015

Informacja dyrektora szkoły o rozpoczęciu rekrutacji do oddziału przedszkolnego i kryteriach przyjmowania na rok szkolny 2014/2015.

ZARZĄDZENIE NR 15/2020/2021 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE z dnia 21.01.2021 r.

Zarządzenie Dyrektora w sprawie dni wolnych od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020

Zarządzenie nr 25/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie Z dnia 20 lutego 2020 r.

 

 

Zarządzenie nr 25/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Z dnia 20 lutego 2020 r.

W sprawie postepowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2020/2021, terminu składania wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego, klas pierwszych, oddziałów  sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie oraz terminu zakończenia postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego, klas pierwszych, oddziałów  sportowych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

ZARZĄDZENIE nr 19/2017/2018 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE W SPRAWIE USTALENIA TERMINU:

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019, TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYJECIE DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, KLAS  PIERWSZYCH ,ODDZIAŁÓW  SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE,TERMINU ZAKOŃCZENIA POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO, KLAS  PIERWSZYCH ,ODDZIAŁÓW  SPORTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 Im. GUSTAWA GIZEWIUSZA W OSTRÓDZIE

 

Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie z dnia 20 lutego 2018 r.

o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2018/2019

podstawa prawna:

Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

       Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie informuje,
że nabór  do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 będzie prowadzony
na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym w  terminie  1 marca  – 23 marca  2018r.

    Liczba wolnych miejsc wynosi  -  40 miejsc.

Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r. , poz. 7)  deklarację o kontynuowanie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego złożyło 10 rodziców / prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego  w roku szkolnym 2017/2018.

 

Komunikat 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie 

z dnia 28.02.2017 r.

o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018

podstawa prawna:

Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie informuje,
że nabór do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018 będzie prowadzony 
na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym w terminie 1 marca – 25 marca 2017 r.

Liczba wolnych miejsc wynosi – 50 miejsc.

 

  • kalendarz.jpg

    kalendarz.jpg