BIP - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Gizewiusza w Ostródzie

Regulamin biblioteki szkolnej

 

1.    Biblioteka służy wszystkim uczniom, rodzicom,  nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

2.    Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową)
        oraz na miejscu-w czytelni( wydawnictwa informacyjne i czasopisma)
3.    Godziny pracy biblioteki określone są w corocznym harmonogramie.

4.    Nauczyciele posiadający gabinety przedmiotowe mogą wypożyczać książki na zasadach ustalonych z nauczycielem bibliotekarzem.

5.    W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek

6.    Czytelnik indywidualny może jednorazowo wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia wypożyczeń na kolejny taki sam okres.

7.    Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki.

            8. Czytelnik, który zgubi książkę lub zniszczy, jest zobowiązany jest odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela
                   bibliotekarza.Wartość książki powinna odpowiadać aktualnej antykwarycznej cenie książki zagubionej
                  lub zniszczonej,          

9.    Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.

10.    Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą muszą wcześniej rozliczyć się z biblioteką

11.    W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania  posiłków.

12.    Czytelnia czynna jest w godzinach otwarcia biblioteki.

13.    Do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich.

 

Regulamin zatwierdzony przez Radę  Pedagogiczna w dniu 28.10 2014r.